Video Classrooms UPSC ZP Saral Seva Recorded Batch


ZP Saral Seva Recorded Batch

Course Preview

₹ 3000 + GSTThis course includes:

* संपूर्ण बॅच द युनिक अकॅडमीच्या ॲपवर उपलब्ध.

* फीस - ₹ 3000+18%GST = 3540/-

संपर्क -  8805026949 / 9130065525 

About this Classroom

जिल्हा परीषद सरळसेवा भरती 2023

Non-Technical अभ्यासक्रमासाठी

Online RECORDED Batch

30 प्रकारच्या पदांसाठी 19,000+ जागा.

* बॅच सुरु : 28 ऑगस्ट 2023

 बॅचची वैशिष्ट्ये-

* अतांत्रिक विषयांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला जाईल.

* प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र अध्यापक.

* मराठी, इंग्रजी, गणित, बुद्धिमापन विषयांची विशेष तयारी.

* विद्यार्थी - शिक्षक यांच्यात Live Online संवाद.

* मराठी, इंग्रजी, गणित व बुद्धिमापन या विषयांच्या सराव चाचण्या आणि सर्व विषयांच्या नोट्स घरपोच उपलब्ध.

* देवा जाधवर लिखित चालू घडामोडी पुस्तक मोफत व गेस्ट लेक्चर.

FREE LECTURES - 21 ते 26 ऑगस्ट @ सायं. 7 वाजता

Live On YouTube - https://youtube.com/c/TheUniqueAcademyPune

Tutors

The Unique Academy

Member Since 2006

Course Content

जिल्हा परीषद सरळसेवा भरती 2023 | 19,000+ जागा
16 Mins
जिल्हा परिषद भरती 2023 - अभ्यासक्रम विश्लेषण व तयारी
69 Mins
जिल्हा परिषद सरळसेवा भरती 2023 - मराठी व्याकरण अभ्यासक्रम व विश्लेषण
63 Mins
जिल्हा परिषद सरळसेवा भरती 2023 - अंकगणित व बुद्धिमापन चाचणी विषयाची तयारी
30 Mins
जिल्हा परिषद सरळसेवा भरती 2023 - इंग्रजी व्याकरण अभ्यासक्रम व विश्लेषण
52 Mins
जिल्हा परिषद सरळसेवा भरती 2023 - भूगोल - भारत व महाराष्ट्र अभ्यासक्रम व विश्लेषण
66 Mins
जिल्हा परिषद सरळसेवा भरती 2023 - ग्राम प्रशासन, जिल्हा प्रशासन व राज्य प्रशासनाची तयारी
48 Mins
जिल्हा परिषद सरळसेवा भरती 2023 - इतिहास व समाज सुधारक विषयाची तयारी
64 Mins
MARATHI LECTURE 1 - PRASTAVANA
91 Mins
MARATHI LECTURE 2 - VARN
93 Mins
MARATHI LECTURE 3 - शब्दांच्या जाती
64 Mins
MARATHI LECTURE 4 - NAAM
109 Mins
MARATHI LECTURE 5 - SARVNAAM
40 Mins
ENGLISH LECTURE 1 BASIC TENSE
62 Mins
ENGLISH LECTURE 2 CONDITIONAL TENSE
65 Mins
ENGLISH LECTURE 3 CHANGE THE VOICE
124 Mins
ENGLISH LECTURE 4 SIMPLE COMPOUND COMPLEX SENTENCES AND CLAUSES
108 Mins
ENGLISH LECTURE 5 Direct indirect and punctuation 1
94 Mins
MATH LECTURE 1 SYLLABUS
56 Mins
MATH LECTURE 2 SANKHYA DNYAN
94 Mins
MATH LECTURE 3 व्यवहारी अपूर्णांक भाग 1
68 Mins
MATH LECTURE 4 व्यवहारी अपूर्णांक भाग 2
58 Mins
MATH LECTURE 5 दशांश अपूर्णांक
67 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 1 CALENDAR 1
107 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 2 CALENDAR 2
49 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 3 घड्याळ 1
78 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 4 घड्याळ 2
83 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 5 फासे 01
50 Mins
GOGRAPHY LECTURE 1 महाराष्ट्राचा भूगोल-1
92 Mins
GOGRAPHY LECTURE 2 महाराष्ट्राचा भूगोल-2
61 Mins
GOGRAPHY LECTURE 3 महाराष्ट्राचा भूगोल-3
26 Mins
HISTORY LECTURE 1 1857
53 Mins
HISTORY LECTURE 2 व्हाईसरॉय
43 Mins
HISTORY LECTURE 3 काँग्रेस
38 Mins
POLITY LECTURE 1 मार्गदर्शक सूत्र
90 Mins
POLITY LECTURE 2 पंचायतराज
44 Mins
POLITY LECTURE 3 ब्रिटिश कालखंड
64 Mins
SCIENCE LECTURE 2 सजीवांचे वर्गीकरण
56 Mins
SCIENCE LECTURE 3 वर्गीकरण
55 Mins
MARATHI LECTURE 6 शब्दांचा जाती
152 Mins
MARATHI LECTURE 7 शब्दयोगी अव्यय
42 Mins
MARATHI LECTURE 8 घटक प्रयोग
48 Mins
MARATHI LECTURE 9 काळ
47 Mins
MARATHI LECTURE 10 नामाचा लिंग विचार
15 Mins
ENGLISH LECTURE 6 Direct indirect and punctuation 2
72 Mins
ENGLISH LECTURE 7&8 CHANGE THE DGREE 1&2
110 Mins
ENGLISH LECTURE 9 ERROR DETECTION
789 Mins
ENGLISH LECTURE 10 ARITICLES
62 Mins
MATH LECTURE 6 विभाज्यतेच्या कसोटया
52 Mins
MATH LECTURE 7 समीकरणे भाग 01
59 Mins
MATH LECTURE 8 समीकरणे भाग 02
80 Mins
MATH LECTURE 9 पदावली
62 Mins
MATH LECTURE 10 लसावी मसावी भाग 01
56 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 6 फासे 02
58 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 7 गणितीय क्रीया
49 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 8 तार्किक साम्य
98 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 9 गणितीय कोडे
58 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 10 MIRROR IMAGE WATER IMAGE
51 Mins
GEOGRAPHY LECTURE 4 भारताचा भूगोल PART 01
58 Mins
GEOGRAPHY LECTURE 5 भारताचा भूगोल PART 02
41 Mins
GEOGRAPHY LECTURE 6 भारताचा भूगोल PART 03 नदी प्रणाली
16 Mins
GEOGRAPHY LECTURE 7 भारताचा भूगोल PART 04 संक्षिप्त भाग
30 Mins
GEOGRAPHY LECTURE 8 JAGACHA BHUGOL 1
45 Mins
ECONOMICS LECTURE 4 GOVERNER
35 Mins
ECONOMICS LECTURE 5 वित्त आयोग
20 Mins
SCIENCE LECTURE 4 CHEMISTRY
54 Mins
SCIENCE LECTURE 5 PHYSICS
63 Mins
POLITY LECTURE 4 PANVHAYAT RAJ PART 2
44 Mins
POLITY LECTURE 5 ग्रामपंचायत
59 Mins
POLITY LECTURE 6 पंचायत समिती 1
57 Mins
POLITY LECTURE 7 पंचायत समिती 2
56 Mins
POLITY LECTURE 8 जिल्हा परिषद
56 Mins
HISTORY LECTURE 4 1920 ते 1925 असहकार चळवळ ते स्वराज्य पक्ष & 1927 1936
37 Mins
HISTORY LECTURE 6 विविध सामाजिक संस्था
68 Mins
HISTORY LECTURE 7 समाजसुधारक 1
62 Mins
HISTORY LECTURE 8 समाजसुधारक 2
75 Mins
MATH LECTURE 11 लसावी मसावी भाग 02
60 Mins
MATH LECTURE 12 शेकडेवारी भाग 01
59 Mins
MATH LECTURE 13 शेकडेवारी भाग 02
48 Mins
MATH LECTURE 14 घातांक
53 Mins
MATH LECTURE 15 नफा तोटा भाग 01
63 Mins
MARATHI LECTURE 11 नामाचा वचन विचार
10 Mins
MARATHI LECTURE 12 नामाचे सामान्यरूप
14 Mins
MARATHI LECTURE 13 अलंकार
20 Mins
MARATHI LECTURE 14 विरामचिन्हे
8 Mins
MARATHI LECTURE 15 शब्द शक्ती
128 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 11 VENN DIAGRAM
48 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 13 दिशा आणि अंतर PART 01
88 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 14 दिशा आणि अंतर PART 02
99 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 15 श्रेणी व्यवस्था
115 Mins
GEOGRAPHY LECTURE-10 JAGACHA BHUGOL 3
24 Mins
GEOGRAPHY LECTURE-9 JAGACHA BHUGOL 2
45 Mins
POLITY LECTURE-9 राज्यघटना भाग -१
54 Mins
POLITY LECTURE-9 राज्यघटना भाग -2
66 Mins
POLITY LECTURE 11 जिल्हा प्रशासन
58 Mins
MARATHI LECTURE 16 शब्द सिद्धी
47 Mins
MARATHI LECTURE 17 संधी
57 Mins
MARATHI LECTURE 18 वाक्य
78 Mins
MATH LECTURE 16 नफा तोटा भाग 2
90 Mins
MATH LECTURE 17 गुणोत्तर प्रमाण
66 Mins
MATH LECTURE 18 वेग वेळ अंतर-1
60 Mins
MATH LECTURE 18 वेग वेळ अंतर
55 Mins
MATH LECTURE 20 काळ काम वेग-1
62 Mins
LOGICAL REASONING LECTURE 16 CODING DECODING
62 Mins
POLITY LECTURE 12 MULBHUT HAKK
58 Mins
MATH LECTURE 21काळ काम वेग-2
78 Mins
MATH LECTURE 22 बोट नदी प्रवाह
52 Mins
MATH LECTURE 23 नळ पाण्याची टाकी
66 Mins
MATH LECTURE 24 चक्रवाढ व्याज
57 Mins
MATH LECTURE 25 सरळ व्याज
75 Mins
MATH LECTURE 26 सरासरी
95 Mins
MATH LECTURE-27 वयवारी
70 Mins
MATH LECTURE 28 घातांक
52 Mins
MATH LECTURE 29 भूमिती
62 Mins